Bestyrelsesmøde 12/6-2018 – Kort referat

Deltagere: Jakob, Søren, Thomas og Tom

Dato for generalforsamling og vejfest er sat til søndag den 26. august kl 16.00, og afholdes ligesom sidste år hos Lone og Tom i nr 167. Tom udarbejder samt distribuerer indkaldelser pr. e-mail og snailmail.

Emner til generalforsamlingen er:

  • Tung industri på Farremosen. Information samt diskussion om støtte til borgergruppen.
    • Tom kontakter borgergruppen, og hører hvordan vi som grundejerforening kan bidrage bedst muligt.
  • Indbrudssikring – Hvad kan vi gøre som naboer ?
    • Indlæg om Nabohjælp v/ Jakob
  • Skift af bank grundet (endnu) en forhøjelse af gebyrer.
    • Søren undersøger alternativ
  • Anbefaling til generalforsamlingen: Vi fortsætter snerydningsordningen

Vedr. valg til bestyrelsen, ønsker Jakob at fratræde som formand, og fortsætte som menig medlem i bestyrelsen. Tom stiller op til posten som formand i stedet.