Generalforsamling afholdt den 25. august 2019

Referat fra foreningens generalforsamling:

Valg af dirigent: Tom (167)

Bestyrelsens beretning:

  • Det er nu den 13. generalforsamling siden stiftelsen den 25 august 2007
  • Ikke sket det helt store siden sidst, hvilket jo også kan være godt.
  • Der er ikke oplevet indbrud eller hærværk på biler, hvilket kan ses som et udtryk for at vi er gode til at holde øje med hinandens ejendomme.
  • Farremosen har der ikke været meget nyt om siden maj måned, hvor foreningen ”En grøn kommune går i sort”, indrykkede en ½ sides annonce i Politiken og Berlingske med et opråb til folketingets politikere. Siden da har der jo været valg, så det er spændende om den nye regering tager sagen op. Desværre tror jeg ikke der er mere at gøre i sagen og angiveligt har Pankas påbegyndt byggeriet, ligesom Farum Fjernvarme også er langt fremme med etableringen.

Bestyrelsen vil fortsat følge sagen, og bakke diverse foreninger op moralsk.

  • I slutningen af 2019, starten af 2020 vil Allerød kommune indføre affaldssortering ved den enkelte bopæl.

Affaldsgebyr vil stige med kr 1.000 pr husstand

Der skal opstilles to containere udover nuværende stativ til restaffald. De placeres på egen grund.

Bestyrelsen vil fortsat følge implementeringen.

Regnskab og Budget:

Vores kasserer Søren fremlagde regnskabet vedr. 2018, som udover indtægterne fra beboerne, kun har en enkelt udgiftspost, nemlig snerydning. Derudover blev der orienteret om, at foreningen grundet stigende gebyrer har skiftet bank til Arbejdernes Landsbank.

Revisoren Allan havde forud for generalforsamlingen godkendt regnskabet, som også blev godkendt af generalforsamlingen.

Forslag fra bestyrelsen:

Snerydning:

Ejerforeningen betaler årligt kr 6.250 til snerydningsabonnement hos M. Borring.

I de senere år har det været begrænset få rydninger på en sæson, hvorfor bestyrelsen har undersøgt muligheden for at skifte til forbrugsafregnet snerydning.

  • Prisen pr. udkald vil være ca. 1.000 + moms, dvs. fem rydninger for status quo.
  • Alle øvrige ejerforeninger i lokalområdet har abonnementsordning, hvorfor der bliver ryddet samlet ved snefald.
  • Forbrugsafregnet rydning kommer i sidste række hvis det ikke kan planlægges ind i øvrig rydning.
  • ”Nogen” er ansvarlig for at ringe og bestille
  • Der kan forekomme lang ventetid fra bestilling

Generalforsamlingens beslutning blev, at fastholde sikkerheden ved et abonnement, samt tage punktet op igen på næste generalforsamling.

Suspendering af kontingent:

Bestyrelsen foreslår at kontingent for 2019-2020 fastsættes til kr. 0.-, da kassebeholdningen pt er solid, og der ikke er udsigt til større udgifter.

Undersøgelse af kloakker:

Grundet alderen af kloakker samt enkelte forekomster af rotter, vil bestyrelsen indhente information fra Kommunen samt Novafos om tilstanden af den del af kloakken som de har ansvaret for. Derudover vil bestyrelsen få afklaret hvor skellet mht. ansvar for kloakken går på vores vænge. Se evt. https://novafos.dk/spildevand/sporgsmal-svar-om-spildevand

Fastsættelse af kontingent:

Generalforsamling fastsætter kontingent til kr. 0 for 2019, hvorfor kassereren ikke vil omdele opkrævninger i år.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant:

Følgende er på valg:

Formand Tom (genopstiller)

Kasserer Søren (genopstiller)

Suppleant Thomas (genopstiller)

Bestyrelsesmedlem Jakob (genopstiller)

Revisor Allan (genopstiller)

Alle blev genvalgt af generalforsamlingen.

Eventuelt:

Jakob informerede om familiens situation, og det blev af alle tilkendegivet, at vi er klar til at bistå og hjælpe såfremt der er noget som helst vi kan gøre.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.